SUBVENCIJE/POTICAJI

  ✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

SUBVENCIJE/POTICAJI

 • Želite dokvalifikaciju/doškolovanje i u potrazi ste za subvencijom/poticajem?
 • Želite naknadno završiti zanat/naukovanje i za to Vam je potrebna finansijska podrška/financijska potpora?
 • Potrebna Vam je finansijska podrška/financijska potpora za maturu u stručnoj/strukovnoj školi, ispit za pogonskog majstorska i slično?

U Beču ne sm(ij)e nešto doživ(j)eti neusp(j)eh samo radi nedostatka sredstava ako se radnici-ce/djelatnici-ce na profesionalnom planu žele razvijati dalje. Zato waff nudi razne subvencije/poticaje za Vašu dokvalifikaciju/Vaše doškolovanje.

Za više usp(j)eha na poslu

Napredovati u svom zanimanju često znači i ostati u toku takođe(r) i putem dokvalifikacije/doškolovanja. Često je to povezano i s određenim izdacima. Za mnoge ljude to predstavlja finansijski/financijski izazov. Zato pri waff-u, osim informacija i sav(j)etovanja,  možete dobiti i finansijsku podršku/financijsku potporu za Vaše obrazovanje/Vašu izobrazbu kao i Vašu dokvalifikaciju/Vaše doškolovanje. Rado ćemo Vas informirati/informisati o odgovarajućim subvencijama/poticajima. Brzo, jednostavno i individualno.

Ček za novu šansu

Pruža Vam subvenciju/potporu do 3.000 eura/evra, ako:

 • Želite naknadno završiti zanat/naukovanje
 • Želite da Vam se u Austriji priznaju kvalifikacije koje ste stekli u inostranstvu/inozemstvu
 • Želite kombinirati/kombinovati naknadno završavanje zanata/naukovanja s nekim kursom/tečajem

Više informacija u vezi s Čekom za novu šansu!

Obrazovni konto

Pruža Vam subvenciju/potporu u rasponu od 300 do 3.000 eura/evra, ako:

 • Želite da završite neko obrazovanje/neku izobrazbu ili dokvalifikaciju/doškolovanje
 • Planirate polagati maturu, maturu u stručnoj/strukovnoj školi ili dodatno završavanje još nekog zanata/naukovanja
 • Želite polagati majstorski ispit, ispit za pogonskog majstora ili ispit o stručnoj osposobljenosti

Više informacija u vezi s Obrazovnim kontom!

Stupite u kontakt sa nama!

Rado ćemo Vam pružiti pomoć pri planiranju Vaše dokvalifikacije/Vašeg doškolovanja i pružiti Vam podršku kada bude podnosili zaht(j)ev za subvencije/poticaje.

Važno:  Ugovorite blagovremeno termin pri Centru za sav(j)etovanje za zanimanje i dokvalifikaciju/doškolovanje.

Subvencije za dokvalifikacije/doškolovanja za preduzeća/poduzeća jedne osobe (Ein-Personen-UnternehmenEPU)

Možete dobiti subvenciju do 2.000 EUR za programe osposobljavanja i usavršavanja

 • radi poboljšanja svojih komercijalno-trgovačkih i poslovno-ekonomskih kompetencija
 • usvajanja i poboljšanja digitalnih kompetencija ili
 • poboljšanja jezičkih/jezičnih kompetencija

Više informacija o subvencijama za EPU“ preduzeća/poduzeća!

Stipendije za stručnu radnu snagu

Možete dobiti subvenciju/poticaj do 3.000 eura/evra ako želite završiti obrazovanje/izobrazbu u okviru nekog zanimanja za koje postoji nedostatak stručne radne snage.

Više informacija u vezi sa stipendijama za stručnu radnu snagu!

Subvencije za učenike u privredi/naučnike

Subvencioniraju/subvencionišu se kursevi/tečajevi za pripremu za završni zanatski ispit/završni ispit o naukovanju za:

 • Učenike u privredi/naučnike, čije vr(ij)eme izučavanja zanata/naukovanja završava najkasnije za 12 m(j)eseci
 • Osobe, čije se vr(ij)eme izučavanja zanata/naukovanja završilo maksimalno pr(ij)e 36 m(j)eseci

Više informacija u vezi sa subvencijama/poticajima za učenike u privredi/naučnike!

Subvencije za učenike u privredi/naučnike

Subvencije za programe obuke za:

 • učenike u privredi/naučnike koji imaju svoje prebivalište u Beču
 • učenike u privredi/naučnike koji izučavaju svoj zanat u nekom bečkom preduzeću/poduzeću

Subvencije za učenike u privredi/naučnike radi pripreme za završni zanatski ispit za:

 • učenike u privredi/naučnike čija se zanatska obuka završava najkasnije za 12 m(j)eseci
 • osobe koje su svoju zanatsku obuku završile unazad najviše 36 m(j)eseci

Više informacija o subvencijama za učenike u privredi/naučnike!