SUBVENCIJE/POTICAJI

  ✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.
 • Želite dokvalifikaciju/doškolovanje i u potrazi ste za subvencijom/poticajem?
 • Želite naknadno završiti zanat/naukovanje i za to Vam je potrebna finansijska podrška/financijska potpora?
 • Potrebna Vam je finansijska podrška/financijska potpora za maturu u stručnoj/strukovnoj školi, ispit za pogonskog majstorska i slično?

U Beču ne sm(ij)e nešto doživ(j)eti neusp(j)eh samo radi nedostatka sredstava ako se radnici-ce/djelatnici-ce na profesionalnom planu žele razvijati dalje. Zato waff nudi razne subvencije/poticaje za Vašu dokvalifikaciju/Vaše doškolovanje.

Za više usp(j)eha na poslu

Napredovati u svom zanimanju često znači i ostati u toku takođe(r) i putem dokvalifikacije/doškolovanja. Često je to povezano i s određenim izdacima. Za mnoge ljude to predstavlja finansijski/financijski izazov. Zato pri waff-u, osim informacija i sav(j)etovanja,  možete dobiti i finansijsku podršku/financijsku potporu za Vaše obrazovanje/Vašu izobrazbu kao i Vašu dokvalifikaciju/Vaše doškolovanje. Rado ćemo Vas informirati/informisati o odgovarajućim subvencijama/poticajima. Brzo, jednostavno i individualno.

Ček za novu šansu

Pruža Vam subvenciju/potporu do 3.000 eura/evra, ako:

 • Želite naknadno završiti zanat/naukovanje
 • Želite da Vam se u Austriji priznaju kvalifikacije koje ste stekli u inostranstvu/inozemstvu
 • Želite kombinirati/kombinovati naknadno završavanje zanata/naukovanja s nekim kursom/tečajem

Više informacija u vezi s Čekom za novu šansu!

Obrazovni konto

Pruža Vam subvenciju/potporu u rasponu od 300 do 3.000 eura/evra, ako:

 • Želite da završite neko obrazovanje/neku izobrazbu ili dokvalifikaciju/doškolovanje
 • Planirate polagati maturu, maturu u stručnoj/strukovnoj školi ili dodatno završavanje još nekog zanata/naukovanja
 • Želite polagati majstorski ispit, ispit za pogonskog majstora ili ispit o stručnoj osposobljenosti

Više informacija u vezi s Obrazovnim kontom!

Stupite u kontakt sa nama!

Rado ćemo Vam pružiti pomoć pri planiranju Vaše dokvalifikacije/Vašeg doškolovanja i pružiti Vam podršku kada bude podnosili zaht(j)ev za subvencije/poticaje.

Važno:  Ugovorite blagovremeno termin pri Centru za sav(j)etovanje za zanimanje i dokvalifikaciju/doškolovanje.

Stipendije za stručnu radnu snagu

Možete dobiti subvenciju/poticaj do 3.000 eura/evra ako želite završiti obrazovanje/izobrazbu u okviru nekog zanimanja za koje postoji nedostatak stručne radne snage.

Više informacija u vezi sa stipendijama za stručnu radnu snagu!

Subvencije za učenike u privredi/naučnike

Subvencioniraju/subvencionišu se kursevi/tečajevi za pripremu za završni zanatski ispit/završni ispit o naukovanju za:

 • Učenike u privredi/naučnike, čije vr(ij)eme izučavanja zanata/naukovanja završava najkasnije za 12 m(j)eseci
 • Osobe, čije se vr(ij)eme izučavanja zanata/naukovanja završilo maksimalno pr(ij)e 36 m(j)eseci

Više informacija u vezi sa subvencijama/poticajima za učenike u privredi/naučnike!

This site uses cookies. Cookies facilitate the provision of our services and are used to analyze your web behavior and for personalized promotional purposes. By using our services you agree to the use of cookies. More Info