✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Ček za novu šansu

Želite li naknadno završiti zanat ili neku drugu vrstu školovanja? Pomoću Čeka za novu šansu i maksimalno 3.000 EUR to je puno lakše. Ako ste zaposleni i imate svoje glavno prebivalište u Beču te radite kao pomoćna radna snaga, waff preuzima troškove kurseva i ispita. Možete dobiti subvenciju i za druge vrste obrazovanja i usavršavanja. Isto tako i za priznavanje kvalifikacija stečenih u nekoj drugoj zemlji.

Budući da Vam diploma u džepu pomaže u karijeri, Čekom za novu šansu pružamo Vam novčanu pomoć, i to specijalno:

 • za naknadno završavanje zanata
 • za završavanje neke druge vrste školovanja
 • za priznavanje kvalifikacija stečenih u inostranstvu/inozemstvu
 • za profesionalno obrazovanje i usavršavanje

Ono što je posebno kod ove subvencije: waff preuzima troškove kurseva i ispita i obračunava te troškove direktno s institutom kod kojeg se kurs pohađa.

Kome se odobravaju subvencije/poticaji?

Osobama u radnom odnosu i s glavnim prebivalištem u Beču koje su u trenutku kada počinju pohađati kurs:

 • zaposlene prema ASVG-u (Zakonu o općem/opštem socijalnom osiguranju),
 • marginalno zaposlene tako da im zarada ne prelazi određenu granicu (ukoliko ne primaju davanja iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti),
 • na odsustvu radi obrazovanja ili rade u nepunom radnom vremenu radi obrazovanja,
 • tzv. „novi samostalni djelatnici” (osigurani prema § 2 (1) tč. 4 GSVG-a tj. Zakona o socijalnom osiguranju poduzetnika/privrednika).

Kome se ne odobrava subvencija?

 • Samozaposlenim osobama (izuzev „novih samostalnih djelatnika”)
 • Osobama koje koriste programe Zavoda za zapošljavanje
 • Službenicima, studentima, učenicima te penzionerima/umirovljenicima

Šta se subvencionira?

 • Kod naknadnog završavanje zanata waff snosi 90 % troškova kurseva (maksimalno 3.000 EUR) uključujući puni iznos naknade za ispit. Nakon položenog ispita možete dobiti i preostalih 10 % troškova.
 • Kod ostalih vrsta školovanja (npr. ako kao asistent/ica u dječjem vrtiću želite steći kvalifikaciju vrtićkog pedagoga/vrtićke pedagoginje, ili kao asistent/ica za njegu steći kvalifikaciju stručnog asistenta/ice za njegu) waff snosi 90% troškova kurseva i ispita (maksimalno 3.000 EUR)
 • Kod priznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu/inozemstvu waff snosi 90 % (maksimalno 3.000 EUR) troškova kurseva
 • Kod profesionalnog obrazovanja i usavršavanja waff snosi 90 % (maksimalno 1.000 EUR) troškova kurseva

Ukupna svota subvencije može se zatražiti za period od dvije godine, a iznos se može isplatiti jednokratno ili u više rata. Troškove kurseva i naknada za ispite (to važi za troškove kursa u iznosu od najmanje 150 EUR) subvencionira waff zajedno sa ESF-om (Evropskim/Europskim socijalnim fondom).

Važno: Subvencioniraju se samo profesionalna obrazovanja i usavršavanja koja su priznata od strane waff-a. Ovdje ćete naći spisak instituta koji nude kurseve priznate od strane waff-a. Rado ćemo Vas informirati o tome i telefonskim putem, na broj telefona 01 217 48 555 , ili putem e-maila.

Subvencije za profesionalno obrazovanje i usavršavanje na području zdravstva, wellnessa, njege tijela ili uljepšavanja možete zatražiti u slučaju:

 • da ste na početku kursa već zaposleni u tom području
 • da postoji direktna veza s poslom koji obavljate
 • da za kurs postoji zakonski nastavni plan

Šta se ne subvencionira?

 • Naknade za prijavu i upis, državne takse/pristojbe, knjige, skripta, troškovi boravka, troškovi prehrane i prijevoza, kursevi za hobije i rekreaciju, coaching, supervizija, kursevi samospoznaje itd.
 • Kursevi za formiranje ličnosti ili svjetonazora
 • Studiji na javnim univerzitetima/sveučilištima, visokim stručnim školama ili sličnim obrazovnim institucijama, za koje postoje stipendije ili slične potpore

Preduslovi/preduvjeti

 • U radnom ste odnosu i imate glavno prebivalište u Beču.
 • Imate maksimalno završeno obavezno osnovno obrazovanje.
 • Imate stečenu višu kvalifikaciju, ali ste zaposleni kao pomoćna radna snaga.
 • Subvenciju morate lično zatražiti prije početka kursa.
 • Institut koji nudi kurs mora biti priznat od strane waff-a.

Direktnim/izravnim  putem do završetka zanata/naukovanja: S Obrazovnim pasošem/Obrazovnom putovnicom

Iskoristite Obrazovni pasoš/Obrazovnu putovnicu da bi još bolje napredovali u okviru Vašeg obrazovanja/Vaše izobrazbe i dokvalifikacije/doškolovanja. Vaša lična/osobna isprava koja pruža na jedan pogled sažetak Vaših kvalifikacija i Vaših profesionalnih ciljeva.

U Obrazovnom pasošu/Obrazovnoj putovnici nalaze se sl(j)edeći podaci:

 • Svi vidovi obrazovanja/izobrazbe koje ste apsolvirali u Austriji
 • Vaša profesionalna iskustva u Austriji odnosno u inostranstvu/inozemstvu
 • Vaši profesionalni ciljevi za budućnost
 • Vaš put ka završavanju zanata/naukovanja na jedan pogled

Želite besplatno dobiti Vaš Obrazovni pasoš/Obrazovnu putovnicu? Sav(j)etnica odnosno sav(j)etnik waff-a rado će Vam pri tome pomoći. Bitno u slučaju nezaposlenosti: Obrazovni pasoš/Obrazovna putovnica može Vam pomoći i kod Zavoda za zapošljavanje (AMS) na Vašem putu ka završavanju zanata/naukovanja.

Prvo se informirati/informisati a zatim profitirati!

Želite više saznati o Čeku za novu šansu? Rado ćemo Vas informirati/informisati! Ugovorite termin za individualni, besplatni razgovor u svrhe dobivanja informacija pri Centru za sav(j)etovanje o zanimanju i dokvalifikaciji/doškolovanju waff-a, pod brojem 01 217 48 555.

Ček za novu šansu ponuda je waff-a u saradnji/suradnji s Evropskim/Europskim socijalnim fondom.

Europaflagge mit goldenen Sternen Europäischer Sozialfonds
This site uses cookies. Cookies facilitate the provision of our services and are used to analyze your web behavior and for personalized promotional purposes. By using our services you agree to the use of cookies. More Info