✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Ček za novu šansu

Želite li naknadno završiti zanat ili neku drugu vrstu školovanja? Pomoću Čeka za novu šansu i maksimalno 3.000 EUR to je puno lakše. Ako ste zaposleni i imate svoje glavno prebivalište u Beču te radite kao pomoćna radna snaga, waff preuzima troškove kurseva i ispita. Možete dobiti subvenciju i za druge vrste obrazovanja i usavršavanja. Isto tako i za priznavanje kvalifikacija stečenih u nekoj drugoj zemlji.

Budući da Vam diploma u džepu pomaže u karijeri, Čekom za novu šansu pružamo Vam novčanu pomoć, i to specijalno:

 • za naknadno završavanje zanata
 • za završavanje neke druge vrste školovanja
 • za priznavanje kvalifikacija stečenih u inostranstvu/inozemstvu
 • za profesionalno obrazovanje i usavršavanje

Ono što je posebno kod ove subvencije: waff preuzima troškove kurseva i ispita i obračunava te troškove direktno s institutom kod kojeg se kurs pohađa.

Kome se odobravaju subvencije/poticaji?

Osobama u radnom odnosu i s glavnim prebivalištem u Beču koje su u trenutku kada počinju pohađati kurs:

 • zaposlene prema ASVG-u (Zakonu o općem/opštem socijalnom osiguranju),
 • marginalno zaposlene tako da im zarada ne prelazi određenu granicu (ukoliko ne primaju davanja iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti),
 • na odsustvu radi obrazovanja ili rade u nepunom radnom vremenu radi obrazovanja,
 • tzv. „novi samostalni djelatnici” (osigurani prema § 2 (1) tč. 4 GSVG-a tj. Zakona o socijalnom osiguranju poduzetnika/privrednika).

Kome se ne odobrava subvencija?

 • Samozaposlenim osobama (izuzev „novih samostalnih djelatnika”)
 • Osobama koje koriste programe Zavoda za zapošljavanje
 • Službenicima, studentima, učenicima te penzionerima/umirovljenicima

Šta se subvencionira?

 • Kod naknadnog završavanje zanata waff snosi 90 % troškova kurseva (maksimalno 3.000 EUR) uključujući puni iznos naknade za ispit. Nakon položenog ispita možete dobiti i preostalih 10 % troškova.
 • Kod ostalih vrsta školovanja (npr. ako kao asistent/ica u dječjem vrtiću želite steći kvalifikaciju vrtićkog pedagoga/vrtićke pedagoginje, ili kao asistent/ica za njegu steći kvalifikaciju stručnog asistenta/ice za njegu) waff snosi 90% troškova kurseva i ispita (maksimalno 3.000 EUR)
 • Kod priznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu/inozemstvu waff snosi 90 % (maksimalno 3.000 EUR) troškova kurseva
 • Kod profesionalnog obrazovanja i usavršavanja waff snosi 90 % (maksimalno 1.000 EUR) troškova kurseva

Ukupna svota subvencije može se zatražiti za period od dvije godine, a iznos se može isplatiti jednokratno ili u više rata. Troškove kurseva i naknada za ispite (to važi za troškove kursa u iznosu od najmanje 150 EUR) subvencionira waff zajedno sa ESF-om (Evropskim/Europskim socijalnim fondom).

Važno: Subvencioniraju se samo profesionalna obrazovanja i usavršavanja koja su priznata od strane waff-a. Ovdje ćete naći spisak instituta koji nude kurseve priznate od strane waff-a. Rado ćemo Vas informirati o tome i telefonskim putem, na broj telefona 01 217 48 555 , ili putem e-maila.

Subvencije za profesionalno obrazovanje i usavršavanje na području zdravstva, wellnessa, njege tijela ili uljepšavanja možete zatražiti u slučaju:

 • da ste na početku kursa već zaposleni u tom području
 • da postoji direktna veza s poslom koji obavljate
 • da za kurs postoji zakonski nastavni plan

Šta se ne subvencionira?

 • Naknade za prijavu i upis, državne takse/pristojbe, knjige, skripta, troškovi boravka, troškovi prehrane i prijevoza, kursevi za hobije i rekreaciju, coaching, supervizija, kursevi samospoznaje itd.
 • Kursevi za formiranje ličnosti ili svjetonazora
 • Studiji na javnim univerzitetima/sveučilištima, visokim stručnim školama ili sličnim obrazovnim institucijama, za koje postoje stipendije ili slične potpore

Preduslovi/preduvjeti

 • U radnom ste odnosu i imate glavno prebivalište u Beču.
 • Imate maksimalno završeno obavezno osnovno obrazovanje.
 • Imate stečenu višu kvalifikaciju, ali ste zaposleni kao pomoćna radna snaga.
 • Subvenciju morate lično zatražiti prije početka kursa.
 • Institut koji nudi kurs mora biti priznat od strane waff-a.

Direktnim/izravnim  putem do završetka zanata/naukovanja: S Obrazovnim pasošem/Obrazovnom putovnicom

Iskoristite Obrazovni pasoš/Obrazovnu putovnicu da bi još bolje napredovali u okviru Vašeg obrazovanja/Vaše izobrazbe i dokvalifikacije/doškolovanja. Vaša lična/osobna isprava koja pruža na jedan pogled sažetak Vaših kvalifikacija i Vaših profesionalnih ciljeva.

U Obrazovnom pasošu/Obrazovnoj putovnici nalaze se sl(j)edeći podaci:

 • Svi vidovi obrazovanja/izobrazbe koje ste apsolvirali u Austriji
 • Vaša profesionalna iskustva u Austriji odnosno u inostranstvu/inozemstvu
 • Vaši profesionalni ciljevi za budućnost
 • Vaš put ka završavanju zanata/naukovanja na jedan pogled

Želite besplatno dobiti Vaš Obrazovni pasoš/Obrazovnu putovnicu? Sav(j)etnica odnosno sav(j)etnik waff-a rado će Vam pri tome pomoći. Bitno u slučaju nezaposlenosti: Obrazovni pasoš/Obrazovna putovnica može Vam pomoći i kod Zavoda za zapošljavanje (AMS) na Vašem putu ka završavanju zanata/naukovanja.

Prvo se informirati/informisati a zatim profitirati!

Želite više saznati o Čeku za novu šansu? Rado ćemo Vas informirati/informisati! Ugovorite termin za individualni, besplatni razgovor u svrhe dobivanja informacija pri Centru za sav(j)etovanje o zanimanju i dokvalifikaciji/doškolovanju waff-a, pod brojem 01 217 48 555.

Ček za novu šansu ponuda je waff-a u saradnji/suradnji s Evropskim/Europskim socijalnim fondom.

Europaflagge mit goldenen Sternen Europäischer Sozialfonds