✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Informacije za nove doseljenike

Dobar početak je bitan. Naravno i na tržištu rada. Zato waff puža podršku/potporu ljudima koji su tek došli u Austriju.

Sl(j)edeće ponude mogu da koriste novi doseljenici:

  • Informacije u vezi teme „Rad i zanimanje“ na raznim jezicima – u okviru programa StartBeč.
  • Perspektiva
    Ako su doseljenici stekli u inostranstvu/inozemstvu kvalifikacije ili obrazovanje/izobrazbu: Prov(j)eravamo da li je moguće priznanje tih kvalifikacija.
  • Subvencije/poticaji
    Takođe(r) nadoknađujemo i razne takse/pristojbe. A isto tako subvencioniramo/subvencionišemo i profesionalno obrazovanje i dokvalifikaciju/strukovnu izobrazbu i doškolovanje.

Perspektiva: Sav(j)etovanje u vezi s priznavanjem obrazovanja/izobrazbe i dokvalifikacijom/doškolovanjem

Servis za osobe s pravom na azil i nove doseljenike. Ovd(j)e se nudi pratnja na putu ka tržištu rada.

Najvažnije teme:

  • Priznavanje već stečenih kvalifikacija u Austriji
  • Traženje odgovarajućih kurseva/tečajeva ili profesionalnog obrazovanja/strukovne izobrazbe

Pitanja? Možete nam se obratiti i telefonskim putem, na broj 01 58 58 019. Sve informacije možete naći na  webstranici AST Wien-Perspektive .