✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Informacije za nove doseljenike

Dobar početak je bitan. Naravno i na tržištu rada. Zato waff puža podršku/potporu ljudima koji su tek došli u Austriju.

Sl(j)edeće ponude mogu da koriste novi doseljenici:

 • Informacije u vezi teme „Rad i zanimanje“ na raznim jezicima – u okviru programa StartBeč.
 • Perspektiva
  Ako su doseljenici stekli u inostranstvu/inozemstvu kvalifikacije ili obrazovanje/izobrazbu: Prov(j)eravamo da li je moguće priznanje tih kvalifikacija.
 • Subvencije/poticaji
  Takođe(r) nadoknađujemo i razne takse/pristojbe. A isto tako subvencioniramo/subvencionišemo i profesionalno obrazovanje i dokvalifikaciju/strukovnu izobrazbu i doškolovanje.

A sada krenimo: Prve informacije u vezi teme „Rad i zanimanje“ na Vašem jeziku

Naše usluge za sve ljude, koji su tek došli u Beč: Informacijske/informacione manifestacije u vezi s temom „Rad i zanimanje“. Tamo možete saznati sve najvažnije u vezi sa sl(j)edećim temama:

 • Trenutna situacija na tržištu rada
 • Zakonski okvirni uslovi/uvjeti ako želite početi raditi
 • Traženje posla

Informacije na maternjem/materinskom jeziku

Ljudima koji su se tek skoro doselili a žele se informirati/informisati o svojim pravima, ob(a)vezama i  mogućnostima na tržištu rada, waff nudi pregled na sl(j)edećim jezicima: albanskom, arapskom, bosanskom/srpskom/hrvatskom, bugarskom, kineskom, n(j)emačkom, engleskom, farsiju, hindiju, poljskom, pundžabiju, rumun(j)skom, ruskom, španskom/španjolskom, češkom/slovačkom, turskom i mađarskom.

Učesnici/sudionici na manifestaciju trebaju don(ij)eti i svoj Bečki obrazovni pasoš/Bečku obrazovnu putovnicu. Ovd(j)e možete pronaći naredne termine, a prijavljivanje nije potrebno.

Perspektiva: Sav(j)etovanje u vezi s priznavanjem obrazovanja/izobrazbe i dokvalifikacijom/doškolovanjem

Servis za osobe s pravom na azil i nove doseljenike. Ovd(j)e se nudi pratnja na putu ka tržištu rada.

Najvažnije teme:

 • Priznavanje već stečenih kvalifikacija u Austriji
 • Traženje odgovarajućih kurseva/tečajeva ili profesionalnog obrazovanja/strukovne izobrazbe

Pitanja? Možete nam se obratiti i telefonskim putem, na broj 01 58 58 019. Sve informacije možete naći na  webstranici Sav(j)etovališta Perspektiva (Beratungsstelle Perspektive).

This site uses cookies. Cookies facilitate the provision of our services and are used to analyze your web behavior and for personalized promotional purposes. By using our services you agree to the use of cookies. More Info