✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Informacije za nove doseljenike

Dobar početak je bitan. Naravno i na tržištu rada. Zato waff puža podršku/potporu ljudima koji su tek došli u Austriju.

Sl(j)edeće ponude mogu da koriste novi doseljenici:

 • Informacije u vezi teme „Rad i zanimanje“ na raznim jezicima – u okviru programa StartBeč.
 • Perspektiva
  Ako su doseljenici stekli u inostranstvu/inozemstvu kvalifikacije ili obrazovanje/izobrazbu: Prov(j)eravamo da li je moguće priznanje tih kvalifikacija.
 • Subvencije/poticaji
  Takođe(r) nadoknađujemo i razne takse/pristojbe. A isto tako subvencioniramo/subvencionišemo i profesionalno obrazovanje i dokvalifikaciju/strukovnu izobrazbu i doškolovanje.

A sada krenimo: Prve informacije u vezi teme „Rad i zanimanje“ na Vašem jeziku

Naše usluge za sve ljude, koji su tek došli u Beč: Informacijske/informacione manifestacije u vezi s temom „Rad i zanimanje“. Tamo možete saznati sve najvažnije u vezi sa sl(j)edećim temama:

 • Trenutna situacija na tržištu rada
 • Zakonski okvirni uslovi/uvjeti ako želite početi raditi
 • Traženje posla

Informacije na maternjem/materinskom jeziku

Ljudima koji su se tek skoro doselili a žele se informirati/informisati o svojim pravima, ob(a)vezama i  mogućnostima na tržištu rada, waff nudi pregled na sl(j)edećim jezicima: albanskom, arapskom, bosanskom/srpskom/hrvatskom, bugarskom, kineskom, n(j)emačkom, engleskom, farsiju, hindiju, poljskom, pundžabiju, rumun(j)skom, ruskom, španskom/španjolskom, češkom/slovačkom, turskom i mađarskom.

Učesnici/sudionici na manifestaciju trebaju don(ij)eti i svoj Bečki obrazovni pasoš/Bečku obrazovnu putovnicu. Ovd(j)e možete pronaći naredne termine, a prijavljivanje nije potrebno.

Perspektiva: Sav(j)etovanje u vezi s priznavanjem obrazovanja/izobrazbe i dokvalifikacijom/doškolovanjem

Servis za osobe s pravom na azil i nove doseljenike. Ovd(j)e se nudi pratnja na putu ka tržištu rada.

Najvažnije teme:

 • Priznavanje već stečenih kvalifikacija u Austriji
 • Traženje odgovarajućih kurseva/tečajeva ili profesionalnog obrazovanja/strukovne izobrazbe

Pitanja? Možete nam se obratiti i telefonskim putem, na broj 01 58 58 019. Sve informacije možete naći na  webstranici Sav(j)etovališta Perspektiva (Beratungsstelle Perspektive).