Zanimanje & dokvalifikacija/doškolovanje

  ✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Zanimanje & dokvalifikacija/doškolovanje

  • Želite se u okviru Vašeg zanimanja dokvalifikovati/doškolovati? Prom(ij)eniti zanimanje?
  • Razmišljate o novom profesionalnom početku?
  • Ili planirate naknadno završavanje nekog obrazovanja/izobrazbe?

Nudimo Vam obuhvatne informacije, profesionalno sav(j)etovanje i finansijsku podršku/financijsku potporu za Vašu profesionalnu budućnost.

Saznajte više o ponudama za dokvalifikaciju/doškolovanje koje nudi waff!

Veće šanse u okviru posla

Dobro profesionalno obrazovanje/profesionalna izobrazba bitna su stvar. Isto tako bitno je i unapr(ij)editi i svoje sposobnosti da bi se u okviru svog zanimanja os(j)ećali dobro. Da bi svi imali izglede na usp(j)ešan i ispunjen profesionalni život, waff nudi ciljanu podršku. Pomažemo Vam pri napredovanju u okviru zanimanja. Svim informacijama, besplatnim, individualnim sav(j)etovanjem i finansijskom podrškom/financijskom potporom u svrhe Vaših profesionalnih ciljeva.

U Centru za sav(j)etovanje o zanimanju i dokvalifikaciji/doškolovanju pružamo podršku pr(ij)e svega Bečlijama i Bečlijkama/Bečanima i Bečankama koji su u radnom odnosu. Takođe(r) i oni koji primaju pomoć u vidu minimalnog obezb(j)eđenja/osiguranja sredstava za život a istovremeno i rade u okviru radnog odnosa s malim fondom sati, mogu se obratiti waff-u.

Želite naknadno završiti neko obrazovanje/neku izobrazbu? Krenite odmah!

Kvalifikacija je bitan preduslov/preduvjet za profesionalni usp(j)eh. Onaj ko/tko ima bolje obrazovanje/bolju izobrazbu ima i bolje izglede u okviru zanimanja. Zato Vam waff pruža podršku/potporu ako želite naknadno završiti neko obrazovanje/neku izobrazbu. Zakažite jednostavno besplatni termin za sav(j)etovanje!

Kako bi se sve dobro završilo: waff pomaže pri ponovnom povratku na posao nakon porodiljskog odsustva/rodiljnog dopusta

waff-ov program Porodiljsko odsustvo/Rodiljni dopust i ponovni povratak na posao odgovarajući je program ako imate neka pitanja u vezi s temom prekid rada i ponovni povratak na posao. To može obuhvać(t)ati i finansijsku podršku/financijsku potporu  za planiranu dokvalifikaciju/planirano doškolovanje. Program je nam(j)enjen ženama u radnom odnosu i muškarcima za vr(ij)eme, tokom i nakon porodiljskog odsustva/rodiljnog dopusta.

Za žene koje žele nešto prom(ij)eniti u okviru svog zanimanja. waff je tu za Vas!

FRECH (Žene koriste svoje šanse) program je specijalno za žene u radnom odnosu koje žele nešto prom(ij)eniti u okviru svog zanimanja. On obuhvata besplatno sav(j)etovanje i zanimljive radionice. Takođe(r) je moguća i finansijska podrška/potpora za dokvalifikaciju/doškolovanje. Obratite nam se jednostavno!

Dobar posao: Podrška/potpora za nove doseljenike

Ako ste tek došli u Austriju, waff će Vas pratiti u toku Vaših prvih profesionalnih koraka u Beču. Nudimo informacije u vezi s temom „Posao u Beču“ na Vašem maternjem/materinskom jeziku. Takođe(r)  možete i u Sav(j)etovalištu Perspektiva razmotriti i pitanja priznavanja  Vašeg već stečenog obrazovanja/Vaše već stečene izobrazbe.