Zanimanje & dokvalifikacija/doškolovanje

  ✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.
  • Želite se u okviru Vašeg zanimanja dokvalifikovati/doškolovati? Prom(ij)eniti zanimanje?
  • Razmišljate o novom profesionalnom početku?
  • Ili planirate naknadno završavanje nekog obrazovanja/izobrazbe?

Nudimo Vam obuhvatne informacije, profesionalno sav(j)etovanje i finansijsku podršku/financijsku potporu za Vašu profesionalnu budućnost.

Saznajte više o ponudama za dokvalifikaciju/doškolovanje koje nudi waff!

Veće šanse u okviru posla

Dobro profesionalno obrazovanje/profesionalna izobrazba bitna su stvar. Isto tako bitno je i unapr(ij)editi i svoje sposobnosti da bi se u okviru svog zanimanja os(j)ećali dobro. Da bi svi imali izglede na usp(j)ešan i ispunjen profesionalni život, waff nudi ciljanu podršku. Pomažemo Vam pri napredovanju u okviru zanimanja. Svim informacijama, besplatnim, individualnim sav(j)etovanjem i finansijskom podrškom/financijskom potporom u svrhe Vaših profesionalnih ciljeva.

U Centru za sav(j)etovanje o zanimanju i dokvalifikaciji/doškolovanju pružamo podršku pr(ij)e svega Bečlijama i Bečlijkama/Bečanima i Bečankama koji su u radnom odnosu. Takođe(r) i oni koji primaju pomoć u vidu minimalnog obezb(j)eđenja/osiguranja sredstava za život a istovremeno i rade u okviru radnog odnosa s malim fondom sati, mogu se obratiti waff-u.

Želite naknadno završiti neko obrazovanje/neku izobrazbu? Krenite odmah!

Kvalifikacija je bitan preduslov/preduvjet za profesionalni usp(j)eh. Onaj ko/tko ima bolje obrazovanje/bolju izobrazbu ima i bolje izglede u okviru zanimanja. Zato Vam waff pruža podršku/potporu ako želite naknadno završiti neko obrazovanje/neku izobrazbu. Zakažite jednostavno besplatni termin za sav(j)etovanje!

Kako bi se sve dobro završilo: waff pomaže pri ponovnom povratku na posao nakon porodiljskog odsustva/rodiljnog dopusta

waff-ov program Porodiljsko odsustvo/Rodiljni dopust i ponovni povratak na posao odgovarajući je program ako imate neka pitanja u vezi s temom prekid rada i ponovni povratak na posao. To može obuhvać(t)ati i finansijsku podršku/financijsku potporu  za planiranu dokvalifikaciju/planirano doškolovanje. Program je nam(j)enjen ženama u radnom odnosu i muškarcima za vr(ij)eme, tokom i nakon porodiljskog odsustva/rodiljnog dopusta.

Za žene koje žele nešto prom(ij)eniti u okviru svog zanimanja. waff je tu za Vas!

FRECH (Žene koriste svoje šanse) program je specijalno za žene u radnom odnosu koje žele nešto prom(ij)eniti u okviru svog zanimanja. On obuhvata besplatno sav(j)etovanje i zanimljive radionice. Takođe(r) je moguća i finansijska podrška/potpora za dokvalifikaciju/doškolovanje. Obratite nam se jednostavno!

Dobar posao: Podrška/potpora za nove doseljenike

Ako ste tek došli u Austriju, waff će Vas pratiti u toku Vaših prvih profesionalnih koraka u Beču. Nudimo informacije u vezi s temom „Posao u Beču“ na Vašem maternjem/materinskom jeziku. Takođe(r)  možete i u Sav(j)etovalištu Perspektiva razmotriti i pitanja priznavanja  Vašeg već stečenog obrazovanja/Vaše već stečene izobrazbe.

This site uses cookies. Cookies facilitate the provision of our services and are used to analyze your web behavior and for personalized promotional purposes. By using our services you agree to the use of cookies. More Info