Posao & obrazovanje/izobrazba

  ✖Sve informacije o ponudama waff-a dostupne su u njemačkoj verziji naše web stranice. Tu ćete naći sažeto i najvažnije informacije na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.
Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Posao & obrazovanje/izobrazba

  • Bez posla ste? Tražite novi posao i za to potrebno obrazovanje/potrebnu izobrazbu?
  • Da li Vam je potrebna subvencija/poticaj za dokvalifikaciju/doškolovanje?
  • Da li ste tek od skoro u Austriji i želite raditi?

Dodatno uz Zavod za zapošljavanje (AMS)  nudimo specijalne ponude za Bečlije i Bečlijke/Bečane i Bečanke koji traže posao. Od ponuda poslova do podrške pri dokvalifikaciji/doškolovanju pa do priznavanja obrazovanja/izobrazbe u inostranstvu/inozemstvu.

Saznajte više o poslovima s određenim obrazovanjem/određenom izobrazbom.

Poslovi s određenim obrazovanjem/određenom izobrazbom

Tražite posao a niste završili neko određeno obrazovanje/određenu izobrazbu? Onda iskoristite Vašu šansu: 1.500 poslova s određenim obrazovanjem/određenom izobrazbom svake godine čekaju na Vas.

Pretraga poslova: Brzo i pregledno

U našoj Pretrazi poslova možete pronaći sve aktualne ponude! U oglasima za posao možete zatim pronaći sve informacije u vezi s ponudom, preduslovima/preduvjetima i mogućnostima za online-kandidovanje/natjecanje.

Subvencioniranje/subvencionisanje Vaše dokvalifikacije/doškolovanja

Želite učiti nešto novo? Poboljšati Vaše šanse za novi posao? Subvencioniramo/subvencionišemo Vaše planove sa do 300 eura/evra.

Radne fondacije/zaklade

Vaš poslodavac mora prijaviti stečaj ili insolventnost? Ili daje otkaz većem broju radnika-ca/djelatnika-ca. I sada tražite novi posao? Ili određeno novo obrazovanje/izobrazbu kako bi popravili Vaše šanse na tržištu rada? Radne fondacije/zaklade waff-a pružaju Vam pomoć.

Informacije za nove doseljenike

Dobar početak bitna je stvar. Naravno i na tržištu rada. Zato waff pruža podršku/potporu ljudima koji su tek od skoro u Austriji.

Pretraga kurseva/tečajeva

Najbolji pregled u vezi sa dokvalifikacijom/doškolovanjem u Beču? Pod Pretragom kurseva/tečajeva možete pronaći sve kurseve/tečajeve i institucije koje nude kurseve/tečajeve.

Newsletter

Možemo da Vam kažemo gd(j)e u okviru „Posla s obrazovanjem/naobrazbom“ ima zanimljivih šansi za stupanje u radni odnos.

Želite da naručite Newsletter? Molimo Vas da navedete Vašu e-mail-adresu i da kliknete na polje “Prijavljivanje“. Vaši podaci biće tretirani pov(j)erljivo i neće se prosl(j)eđivati drugima. Naš Newsletter  možete i u svako vr(ij)eme otkazati!